Peatükk 11 Pankroti- ja tühistatud võlad

{h1}

Enamik, kuid mitte kõik, enne pankroti väljakuulutamist tekkinud võlad on lõpetatavad, sealhulgas ettevõtlusvõlad, tagasimaksed ja krediitkaardiarved.

Vabastatud võlad (s.o vanad võlad, mida võlgnik ei ole seadusega enam kohustatud maksma) pakuvad ettevõtjatele võimalust alustada. Enamik, kuid mitte kõik, enne pankroti väljakuulutamist tekkinud võlad on lõpetatavad, sealhulgas ettevõtlusvõlad, tagasimaksed ja krediitkaardiarved. Eelarve täitmisele heakskiidu andmine on võlgniku võlausaldajatele püsiv korraldus, mis takistab neil võtta täiendavaid õiguslikke meetmeid ja võlgnikuga suhtlemist, sealhulgas telefonikõnesid, kirju ja isiklikke kontakte.

Lõppkokkuvõttes sõltub eelarve täitmisele heakskiidu andmine peatükist, mille alusel pankrotimenetlus viiakse läbi (11. peatükk enamiku ettevõtete puhul) ja sellest, kas võlgnik on isik või organisatsioon. Kõigis peatükkides kehtib üks reegel, et pankrotimenetluse käigus üleastumises süüdi mõistetud võlgnikule ei anta heakskiitu.

Mittelaetavad võlad

Kõige tavalisemad mittevabastatavate võlgade liigid hõlmavad teatud liiki maksunõudeid, võlgu, mida võlgnik ei ole nimekirjadesse lisanud, ja sõiduplaani, mida võlgnik peab kohtule esitama, võlad valitsusasutustele trahvide ja karistuste eest, võlad enamiku valitsuse rahastatud või garanteeritud hariduslaenud või hüvitusmakseid, võlgniku poolt mootorsõiduki käitamise tagajärjel tekkinud isikukahju võlad ja võlakirjad teatud korteriühistute või ühistu eluasemetasude eest.

Tagasimakstud võlgade tagastamine

11. peatükk võimaldab ettevõtetel, kellel on finantsraskusi, oma olemasolevat võlakoormust ümber korraldada ja ümber korraldada, et jätkata äritegevust. 11. peatüki kaitset taotlevad ettevõtted seisavad tavaliselt silmitsi neljakuulise protsessiga, kuna nende võlg on adresseeritud võlausaldajatele. Kui 11. peatüki pankroti plaan on lõpule viidud, ilmneb äriprotsessist ja jätkab tegevust. Kuigi antud hetkel ei saa võlgnevusi enam õiguslikult sundida, võib võlgnik tunda, et nende maksmata jätmine mõjutab negatiivselt kõiki ärisuhteid, mida nad soovivad jätkata, ning ta võib valida, kas võla tasuda.

Füüsilisest isikust ettevõtja peab meeles pidama, et pankrotiavaldus peab sisaldama kõiki võlgniku võlgu, sõltumata sellest, kuidas ja miks need tekkisid. Seega oleks füüsilisest isikust ettevõtjatel raske käsitleda ettevõtlusvõlga oma isiklikest rahalistest vahenditest eraldi. Füüsilisest isikust ettevõtja varad, nagu ärivarustus või nõuded, on pankrotivara vara, välja arvatud juhul, kui usaldusisik seda nõuab.

Võlgnik valduses

Vabatahtliku avalduse esitamisel 11. peatüki kohase maksuvabastuse kohta võtate automaatselt endale „valduses oleva võlgniku” identiteedi.Võlgnik jääb valduses olevaks võlgnikuks, kuni tema saneerimiskava on kinnitatud, kuni juhtum lõpetatakse või konverteeritakse 7. peatükiks või kuni on määratud 11. peatüki usaldusisik. Pange tähele, et usaldusisiku määramine või valimine toimub ainult vähestel juhtudel. Üldiselt haldab valduses olev võlgnik ettevõtet ja täidab paljusid ülesandeid, mida usaldusisik teostab teistes peatükkides kirjeldatud juhtudel.

Väikeettevõtte võlgnik

Pankrotiseadustiku kohaselt on väikeettevõtja võlgnik isik, kes tegeleb ärilise või äritegevusega, mille kogumaht ei ületa 2 000 000 dollarit. Kui võlgnik kvalifitseerub ja otsustab, et teda peetakse väikeettevõtteks, pannakse juhtum kiirele ja käsitletakse erinevalt kui tavaline peatükk 11. Näiteks ei ole võlausaldajate komitee määramine ja avalikustamisavalduse kinnitamiseks eraldi ärakuulamine kohustuslik.

Väikeettevõtte juhtum toimub kiiremini kui tavaline 11. peatükk, sest kohus võib tingimuslikult kinnitada avalikustamiskirja, tingimusel et see on lõplikult heaks kiidetud pärast etteteatamist ja ärakuulamist, ning hääletamise taotlemine plaani vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks. Seejärel võib avalikustamise avalduse ärakuulamist kombineerida kinnituse kuulamisega.

Vabastatud võlad (s.o vanad võlad, mida võlgnik ei ole seadusega enam kohustatud maksma) pakuvad ettevõtjatele võimalust alustada. Enamik, kuid mitte kõik, enne pankroti väljakuulutamist tekkinud võlad on lõpetatavad, sealhulgas ettevõtlusvõlad, tagasimaksed ja krediitkaardiarved. Eelarve täitmisele heakskiidu andmine on võlgniku võlausaldajatele püsiv korraldus, mis takistab neil võtta täiendavaid õiguslikke meetmeid ja võlgnikuga suhtlemist, sealhulgas telefonikõnesid, kirju ja isiklikke kontakte.

Lõppkokkuvõttes sõltub eelarve täitmisele heakskiidu andmine peatükist, mille alusel pankrotimenetlus viiakse läbi (11. peatükk enamiku ettevõtete puhul) ja sellest, kas võlgnik on isik või organisatsioon. Kõigis peatükkides kehtib üks reegel, et pankrotimenetluse käigus üleastumises süüdi mõistetud võlgnikule ei anta heakskiitu.

Mittelaetavad võlad

Kõige tavalisemad mittevabastatavate võlgade liigid hõlmavad teatud liiki maksunõudeid, võlgu, mida võlgnik ei ole nimekirjadesse lisanud, ja sõiduplaani, mida võlgnik peab kohtule esitama, võlad valitsusasutustele trahvide ja karistuste eest, võlad enamiku valitsuse rahastatud või garanteeritud hariduslaenud või hüvitusmakseid, võlgniku poolt mootorsõiduki käitamise tagajärjel tekkinud isikukahju võlad ja võlakirjad teatud korteriühistute või ühistu eluasemetasude eest.

Tagasimakstud võlgade tagastamine

11. peatükk võimaldab ettevõtetel, kellel on finantsraskusi, oma olemasolevat võlakoormust ümber korraldada ja ümber korraldada, et jätkata äritegevust. 11. peatüki kaitset taotlevad ettevõtted seisavad tavaliselt silmitsi neljakuulise protsessiga, kuna nende võlg on adresseeritud võlausaldajatele. Kui 11. peatüki pankroti plaan on lõpule viidud, ilmneb äriprotsessist ja jätkab tegevust. Kuigi antud hetkel ei saa võlgnevusi enam õiguslikult sundida, võib võlgnik tunda, et nende maksmata jätmine mõjutab negatiivselt kõiki ärisuhteid, mida nad soovivad jätkata, ning ta võib valida, kas võla tasuda.

Füüsilisest isikust ettevõtja peab meeles pidama, et pankrotiavaldus peab sisaldama kõiki võlgniku võlgu, sõltumata sellest, kuidas ja miks need tekkisid. Seega oleks füüsilisest isikust ettevõtjatel raske käsitleda ettevõtlusvõlga oma isiklikest rahalistest vahenditest eraldi. Füüsilisest isikust ettevõtja varad, nagu ärivarustus või nõuded, on pankrotivara vara, välja arvatud juhul, kui usaldusisik seda nõuab.

Võlgnik valduses

Vabatahtliku avalduse esitamisel 11. peatüki kohase maksuvabastuse kohta võtate automaatselt endale „valduses oleva võlgniku” identiteedi.Võlgnik jääb valduses olevaks võlgnikuks, kuni tema saneerimiskava on kinnitatud, kuni juhtum lõpetatakse või konverteeritakse 7. peatükiks või kuni on määratud 11. peatüki usaldusisik. Pange tähele, et usaldusisiku määramine või valimine toimub ainult vähestel juhtudel. Üldiselt haldab valduses olev võlgnik ettevõtet ja täidab paljusid ülesandeid, mida usaldusisik teostab teistes peatükkides kirjeldatud juhtudel.

Väikeettevõtte võlgnik

Pankrotiseadustiku kohaselt on väikeettevõtja võlgnik isik, kes tegeleb ärilise või äritegevusega, mille kogumaht ei ületa 2 000 000 dollarit. Kui võlgnik kvalifitseerub ja otsustab, et teda peetakse väikeettevõtteks, pannakse juhtum kiirele ja käsitletakse erinevalt kui tavaline peatükk 11. Näiteks ei ole võlausaldajate komitee määramine ja avalikustamisavalduse kinnitamiseks eraldi ärakuulamine kohustuslik.

Väikeettevõtte juhtum toimub kiiremini kui tavaline 11. peatükk, sest kohus võib tingimuslikult kinnitada avalikustamiskirja, tingimusel et see on lõplikult heaks kiidetud pärast etteteatamist ja ärakuulamist, ning hääletamise taotlemine plaani vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks. Seejärel võib avalikustamise avalduse ärakuulamist kombineerida kinnituse kuulamisega.

Vabastatud võlad (s.o vanad võlad, mida võlgnik ei ole seadusega enam kohustatud maksma) pakuvad ettevõtjatele võimalust alustada. Enamik, kuid mitte kõik, enne pankroti väljakuulutamist tekkinud võlad on lõpetatavad, sealhulgas ettevõtlusvõlad, tagasimaksed ja krediitkaardiarved. Eelarve täitmisele heakskiidu andmine on võlgniku võlausaldajatele püsiv korraldus, mis takistab neil võtta täiendavaid õiguslikke meetmeid ja võlgnikuga suhtlemist, sealhulgas telefonikõnesid, kirju ja isiklikke kontakte.

Lõppkokkuvõttes sõltub eelarve täitmisele heakskiidu andmine peatükist, mille alusel pankrotimenetlus viiakse läbi (11. peatükk enamiku ettevõtete puhul) ja sellest, kas võlgnik on isik või organisatsioon. Kõigis peatükkides kehtib üks reegel, et pankrotimenetluse käigus üleastumises süüdi mõistetud võlgnikule ei anta heakskiitu.

Mittelaetavad võlad

Kõige tavalisemad mittevabastatavate võlgade liigid hõlmavad teatud liiki maksunõudeid, võlgu, mida võlgnik ei ole nimekirjadesse lisanud, ja sõiduplaani, mida võlgnik peab kohtule esitama, võlad valitsusasutustele trahvide ja karistuste eest, võlad enamiku valitsuse rahastatud või garanteeritud hariduslaenud või hüvitusmakseid, võlgniku poolt mootorsõiduki käitamise tagajärjel tekkinud isikukahju võlad ja võlakirjad teatud korteriühistute või ühistu eluasemetasude eest.

Tagasimakstud võlgade tagastamine

11. peatükk võimaldab ettevõtetel, kellel on finantsraskusi, oma olemasolevat võlakoormust ümber korraldada ja ümber korraldada, et jätkata äritegevust. 11. peatüki kaitset taotlevad ettevõtted seisavad tavaliselt silmitsi neljakuulise protsessiga, kuna nende võlg on adresseeritud võlausaldajatele. Kui 11. peatüki pankroti plaan on lõpule viidud, ilmneb äriprotsessist ja jätkab tegevust. Kuigi antud hetkel ei saa võlgnevusi enam õiguslikult sundida, võib võlgnik tunda, et nende maksmata jätmine mõjutab negatiivselt kõiki ärisuhteid, mida nad soovivad jätkata, ning ta võib valida, kas võla tasuda.

Füüsilisest isikust ettevõtja peab meeles pidama, et pankrotiavaldus peab sisaldama kõiki võlgniku võlgu, sõltumata sellest, kuidas ja miks need tekkisid. Seega oleks füüsilisest isikust ettevõtjatel raske käsitleda ettevõtlusvõlga oma isiklikest rahalistest vahenditest eraldi. Füüsilisest isikust ettevõtja varad, nagu ärivarustus või nõuded, on pankrotivara vara, välja arvatud juhul, kui usaldusisik seda nõuab.

Võlgnik valduses

Vabatahtliku avalduse esitamisel 11. peatüki kohase maksuvabastuse kohta võtate automaatselt endale „valduses oleva võlgniku” identiteedi.Võlgnik jääb valduses olevaks võlgnikuks, kuni tema saneerimiskava on kinnitatud, kuni juhtum lõpetatakse või konverteeritakse 7. peatükiks või kuni on määratud 11. peatüki usaldusisik. Pange tähele, et usaldusisiku määramine või valimine toimub ainult vähestel juhtudel. Üldiselt haldab valduses olev võlgnik ettevõtet ja täidab paljusid ülesandeid, mida usaldusisik teostab teistes peatükkides kirjeldatud juhtudel.

Väikeettevõtte võlgnik

Pankrotiseadustiku kohaselt on väikeettevõtja võlgnik isik, kes tegeleb ärilise või äritegevusega, mille kogumaht ei ületa 2 000 000 dollarit. Kui võlgnik kvalifitseerub ja otsustab, et teda peetakse väikeettevõtteks, pannakse juhtum kiirele ja käsitletakse erinevalt kui tavaline peatükk 11. Näiteks ei ole võlausaldajate komitee määramine ja avalikustamisavalduse kinnitamiseks eraldi ärakuulamine kohustuslik.

Väikeettevõtte juhtum toimub kiiremini kui tavaline 11. peatükk, sest kohus võib tingimuslikult kinnitada avalikustamiskirja, tingimusel et see on lõplikult heaks kiidetud pärast etteteatamist ja ärakuulamist, ning hääletamise taotlemine plaani vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks. Seejärel võib avalikustamise avalduse ärakuulamist kombineerida kinnituse kuulamisega.


Video: The Vietnam War: Reasons for Failure - Why the U.S. Lost


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com