Kas Teie ettevõte vajab Endpoint Security?

{h1}

Lõpupunktide turvalisus on tõhus viis tarkvararakenduste haldamiseks ja it-turvaoperatsioonide poliitika rakendamiseks.

Autor Parker Hansen

Ettevõtlussüsteemide lõpp-punktide kaitse on tõhus viis tarkvararakenduste haldamiseks ja infotehnoloogilise turvalisuse operatsioonide poliitika rakendamiseks. Endpoint security teeb siiski palju enamat, kui võrku kaitsta pahavara eest. IT-administraatorid saavad kasutada lõpp-punkti turvalisust mitmete toimingute jälgimise funktsioonide ja andmete varundamise strateegiate jaoks. Endpoint turvalisuse tarkvararakendus kui süsteemi (SaaS) infrastruktuur on ideaalne asendus vanemate, hajutatud turvainfrastruktuuride jaoks. SaaS-i lõpp-punkti turvalisus võimaldab kontrollida andmete kadusid serverite, vahetusserverite, väravate, salvestusseadmete ja tööjaamade vahel. Parim tulemusnäitaja turvatarkvara teenib ka aruandluse funktsioone kogu operatsiooni juhtimiseks.

Juhtimisfunktsioonid

Parameetrite turvatarkvara tsentraliseeritud haldamise funktsioon muudab kasutamise lihtsaks. Turvavõimsuste jaotus ettevõtte põhivõrgu põhiinfrastruktuuris on automaatne, pakkudes IT-administraatorile tsentraliseeritud kontrolli kaugtööjaamade üle. Endpoint-lahendused sünkroniseerivad turvavärskendused lõpp-punktide vahel, et uued kaitsesüsteemid hankiksid automaatselt. Turvaohtude tuvastamine toimub kliendipoolse SaaS vastusega.

Andmete kadumise kaitse (DLP)

Kuna enamik organisatsioone tugineb nüüd juhtimisoperatsioonide andmetel põhinevatele strateegiatele, on andmete kadumise kaitse (DLP) IT turvalisuse strateegiate prioriteet. Lõpp-punkti turvalisuse lahendused väldivad tahtlikku või tahtmatut andmete kadumist süsteemide rikkumise või rikke tõttu. Kõige tõhusamad tulemusnäitajad lahendavad juurdepääsuõiguste rikkumisi, mis on põhjustatud volitatud kasutajate, näiteks töötajate poolt. See tähendab, et ettevõtted saavad blokeerida e-posti, kiirsõnumi või Interneti-üleslaadimise teel edastatud faile. Lõpp-krüpteerimine on lisatagatis, mis peidab sülearvuti või USB-seadme andmeid nii, et kolmandate isikute juurdepääsu ei ole võimalik saavutada.

Seadme kaitse lõpp-punkti turvalisuses SaaS tagab andmete edastamise välistest seadmetest (nt USB, CD või DVD) ning Bluetoothi ​​ja võrku ühendatud seadmetest. Parameetri turvalisuse mobiilne SaaS-liides pakub kaugfunktsiooni, mis võimaldab administraatoritel potentsiaalsete süsteemide rikkumise ajal kustutada kõvaketaste andmed. Failiturvalisuse ja jagamise põhimõtted, mis juhivad lõpp-turvaoperatsioone, tähistavad kasutaja juurdepääsu konfidentsiaalsele teabele ja võivad peatada failitaotlused.

Interneti-turvalisus, mida pakutakse lõpp-turvalisuse SaaS-iga, on oluline iga organisatsiooni jaoks, kes püüab vähendada viiruste ja pahavara põhjustatud süsteemiohtude ohtu. Parimate turvatehnoloogiatena tekkivate ohtude ohjeldamiseks tuvastab ja kõrvaldab tulemusnäitaja turvalisus kohapealsed ohud. Endpoint security skannib ka serveripõhiseid kliendi e-posti, vestlus- ja vestlusrakendusi (nt Outlook, Google ja Yahoo), mida kasutatakse igapäevases tööoperatsioonis, et riske IT-infrastruktuurile. Lõpp-punkti turvapoliitikad määravad töötajate ja partnerite kasutajatele juurdepääsu volitusi. Neid kasutaja volitusi võib autoriteet piirata.

Ressursikasutus

Ettevõtte ressursside planeerimine (ERP) on sageli osa tulemusnäitaja turvalisuse strateegiast. ERP tõhususe tagamine turvalisuses võrreldes teiste IT-turva lahendustega näitab, et tulemusnäitajate lahendused säästavad kulusid andmete kadumise, võrkude paigaldamise ja värskendustega. Taastamise aeg toimingute jätkamiseks on peaaegu null, mistõttu lõpp-punkti turvalisus SaaS on ERP-strateegiate juhtiv valik.

Kasutaja lihtsus

Administraatorite ja kliendikasutajate vastuvõtu määra mõõtmisel ületavad tulemusnäitajate lahendused muid infotehnoloogia turvalisuse valikuid. Kasutuslihtsus vähendab IT-ressursside nõudmisi ning tehnilisi nõudeid, nagu automatiseeritud värskendused, kasutuselevõtt ja Active Directory integratsioon. Sellegipoolest on lõpp-punkti turvatarkvaral mõningaid piiranguid. Sõltuvalt riistvarasüsteemist tähendab veebipõhise juhtimiskonsooli paigaldamine serverile, mitte arvutile, operatsioonide jaoks lühemat aega. Kohandatud tulemusnäitaja turvalisuse lahendus SaaS-paketid on välja töötatud ettevõtte ainulaadsete operatsioonivajaduste rahuldamiseks, kuid võivad nõuda täiendavaid varukoopiaid või andmete kadumise vältimise vahendeid failinõuete täitmiseks.

Endpoint Security kui lahendus

Investeeringutasuvuse põhjendamine, et integreerida näitaja turvalisuse lahendus olemasolevasse ettevõttesüsteemi, nõuab selle tõhususe kvantifitseerimist haavatavuse haldamisel ja varade tegeliku rahalise väärtuse arvutamist. Immateriaalne põhivara, nagu näiteks süsteemiriskidest tulenev kahju, võib hindamist suurendada.

Määratud kasutajate juurdepääsu volituste, intellektuaalomandi varguse ja isiklike seadmetega sisekommunikatsiooni töötajate väärkasutuse rikkumine võib kaasa tuua kulukaid kohtuvaidlusi ja taastamise stsenaariume. Lõpp-turvaarkvara on IT-poliitika rakendamiseks parim võimalik meetod. Punkti turvalisuse SaaS abil saavad ettevõtted nüüd varasid kaitsta ja tõkestada pahavara saboteerimise toimingutest ja lõpuks kasumist.

Autori kohta

Postita: Parker Hansen

Parker Hansen on TopTenReviewsi arvutiturbe ekspert. Ta kirjutab erinevatel tehnilistel teemadel, kuid tema lemmik on turvalisus.

Firma: TopTenReviews
Veebisait: toptenreviews.com
Ühenda minuga Facebookis ja Twitteris.

Autor Parker Hansen

Ettevõtlussüsteemide lõpp-punktide kaitse on tõhus viis tarkvararakenduste haldamiseks ja infotehnoloogilise turvalisuse operatsioonide poliitika rakendamiseks. Endpoint security teeb siiski palju enamat, kui võrku kaitsta pahavara eest. IT-administraatorid saavad kasutada lõpp-punkti turvalisust mitmete toimingute jälgimise funktsioonide ja andmete varundamise strateegiate jaoks. Endpoint turvalisuse tarkvararakendus kui süsteemi (SaaS) infrastruktuur on ideaalne asendus vanemate, hajutatud turvainfrastruktuuride jaoks. SaaS-i lõpp-punkti turvalisus võimaldab kontrollida andmete kadusid serverite, vahetusserverite, väravate, salvestusseadmete ja tööjaamade vahel. Parim tulemusnäitaja turvatarkvara teenib ka aruandluse funktsioone kogu operatsiooni juhtimiseks.

Juhtimisfunktsioonid

Parameetrite turvatarkvara tsentraliseeritud haldamise funktsioon muudab kasutamise lihtsaks. Turvavõimsuste jaotus ettevõtte põhivõrgu põhiinfrastruktuuris on automaatne, pakkudes IT-administraatorile tsentraliseeritud kontrolli kaugtööjaamade üle. Endpoint-lahendused sünkroniseerivad turvavärskendused lõpp-punktide vahel, et uued kaitsesüsteemid hankiksid automaatselt. Turvaohtude tuvastamine toimub kliendipoolse SaaS vastusega.

Andmete kadumise kaitse (DLP)

Kuna enamik organisatsioone tugineb nüüd juhtimisoperatsioonide andmetel põhinevatele strateegiatele, on andmete kadumise kaitse (DLP) IT turvalisuse strateegiate prioriteet. Lõpp-punkti turvalisuse lahendused väldivad tahtlikku või tahtmatut andmete kadumist süsteemide rikkumise või rikke tõttu. Kõige tõhusamad tulemusnäitajad lahendavad juurdepääsuõiguste rikkumisi, mis on põhjustatud volitatud kasutajate, näiteks töötajate poolt. See tähendab, et ettevõtted saavad blokeerida e-posti, kiirsõnumi või Interneti-üleslaadimise teel edastatud faile. Lõpp-krüpteerimine on lisatagatis, mis peidab sülearvuti või USB-seadme andmeid nii, et kolmandate isikute juurdepääsu ei ole võimalik saavutada.

Seadme kaitse lõpp-punkti turvalisuses SaaS tagab andmete edastamise välistest seadmetest (nt USB, CD või DVD) ning Bluetoothi ​​ja võrku ühendatud seadmetest. Parameetri turvalisuse mobiilne SaaS-liides pakub kaugfunktsiooni, mis võimaldab administraatoritel potentsiaalsete süsteemide rikkumise ajal kustutada kõvaketaste andmed. Failiturvalisuse ja jagamise põhimõtted, mis juhivad lõpp-turvaoperatsioone, tähistavad kasutaja juurdepääsu konfidentsiaalsele teabele ja võivad peatada failitaotlused.

Interneti-turvalisus, mida pakutakse lõpp-turvalisuse SaaS-iga, on oluline iga organisatsiooni jaoks, kes püüab vähendada viiruste ja pahavara põhjustatud süsteemiohtude ohtu. Parimate turvatehnoloogiatena tekkivate ohtude ohjeldamiseks tuvastab ja kõrvaldab tulemusnäitaja turvalisus kohapealsed ohud. Endpoint security skannib ka serveripõhiseid kliendi e-posti, vestlus- ja vestlusrakendusi (nt Outlook, Google ja Yahoo), mida kasutatakse igapäevases tööoperatsioonis, et riske IT-infrastruktuurile. Lõpp-punkti turvapoliitikad määravad töötajate ja partnerite kasutajatele juurdepääsu volitusi. Neid kasutaja volitusi võib autoriteet piirata.

Ressursikasutus

Ettevõtte ressursside planeerimine (ERP) on sageli osa tulemusnäitaja turvalisuse strateegiast. ERP tõhususe tagamine turvalisuses võrreldes teiste IT-turva lahendustega näitab, et tulemusnäitajate lahendused säästavad kulusid andmete kadumise, võrkude paigaldamise ja värskendustega. Taastamise aeg toimingute jätkamiseks on peaaegu null, mistõttu lõpp-punkti turvalisus SaaS on ERP-strateegiate juhtiv valik.

Kasutaja lihtsus

Administraatorite ja kliendikasutajate vastuvõtu määra mõõtmisel ületavad tulemusnäitajate lahendused muid infotehnoloogia turvalisuse valikuid. Kasutuslihtsus vähendab IT-ressursside nõudmisi ning tehnilisi nõudeid, nagu automatiseeritud värskendused, kasutuselevõtt ja Active Directory integratsioon. Sellegipoolest on lõpp-punkti turvatarkvaral mõningaid piiranguid. Sõltuvalt riistvarasüsteemist tähendab veebipõhise juhtimiskonsooli paigaldamine serverile, mitte arvutile, operatsioonide jaoks lühemat aega. Kohandatud tulemusnäitaja turvalisuse lahendus SaaS-paketid on välja töötatud ettevõtte ainulaadsete operatsioonivajaduste rahuldamiseks, kuid võivad nõuda täiendavaid varukoopiaid või andmete kadumise vältimise vahendeid failinõuete täitmiseks.


Video: Week 10


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com