Vahendus Frantsiisimises

{h1}

Vahendus annab tulemuse, et frantsiisiandjad ja nende frantsiisiandjad on otsinud põlvkonda: ratsionaalsed, taskukohased ja paindlikud vahendid vaidluste lahendamiseks - ja ärisuhted on, kui üldse võimalik, salvestatud.

Vahendus on vahend, mida tuleks sagedamini kasutada frantsiisivaidluste lahendamiseks. Kui vaidluse alguses rakendatakse - enne kohtunike osalemist ja alustades suhete lammutamist - on vahendus parim lootus resolutsioonile, mis säilitab väärtuse, mida frantsiisiandjad ja frantsiisiandjad oma jätkuvates ärisuhetes loovad.

Vahendus on professionaalselt toetatud läbirääkimised. See on mittesiduv, mis erineb põhimõtteliselt vahekohtumenetlusest ja kohtuvaidlustest. Kui pooled läbivad vahendusprotsessi ja ei lahenda probleemi, mõlemad pooled jalutavad. Ei ole otsust, ei kohtuotsust, faktide tuvastamist ega seaduse kohaldamist. Vahendus on läbirääkimised neutraalse spetsialisti juuresolekul, keegi, kes on koolitatud tundlike protsesside leidmisel ühiste aluste leidmisel, käsitledes äriküsimusi, kuulates hirme ja isikliku vaenulikkuse väljendusi ning pöördudes ühiste huvide poole. Hea vahendaja toob kaasa mitte ainult vahendusprotsessi, vaid ka frantsiisiandjate ja frantsiisivõtjate äritegevuse.

Vahendus on ideaalne vahend frantsiisisuhete vaidluste lahendamiseks mõnedel põhjustel. Frantsiisiandjal ja frantsiisivõtjal on tugevad vastastikused ärihuvid, mida nad toovad kaasa. Nad liidetakse äri hipiga: nad tegutsevad sama kaubamärgi all ja kasutavad samu ärisüsteeme. Mõlemad pooled on teinud suuri investeeringuid oma jätkuvatesse suhetesse; tihti on frantsiisivõtjal liinil eluaegne kokkuhoid. Mingil hetkel mitte kaugesse minevikku, mitte erinevalt abielust, lubasid mõlemad pooled oma pühendumust pikaajalistele suhetele. Nende vaidlus esineb tavaliselt frantsiisi juhtivate dokumentide kitsendavas kontekstis: frantsiisileping ja vähemal määral frantsiisi avalikustamise dokument. Vahendus võib aidata mõlemal poolel leida oma ühine pühendumine frantsiisile, ilma et nad leiaksid süüd, süüdistades või hinnates kahju. Erinevalt vahekohtumenetlusest ja kohtuvaidlustest ei vähendata vaidlusi kunstlikult rahakahjustustele ning see ei allu petturitele ja pettusele ning pahausksele, mis on vahekohtu ja kohtuvaidluste standardhinnad.

Vahendus annab vaidluse mõlemale poolele võimaluse olla ära kuulatud ja arutada oma vastastikust probleemi, enne kui langetatakse kallim ja sageli destruktiivne tee vahekohtumenetluses või kohtuvaidlustes. Teise osapoole vastu astumise ja kuulmise võime on erakordne ja seda tuleb vaadelda tegevuses, mida tuleb uskuda. Vahendus on töötanud nii paljudes keerulistes vaidlustes; minu praktikas olen näinud, et see õnnestub kõigi koefitsientide vastu ja üllatab kõiki asjatundjaid.

Üha enam frantsiisikokkuleppeid nähakse ette mitmeastmeline lähenemisviis frantsiisipere vaidluste lahendamiseks: esiteks, näost-näkku läbirääkimised; kui see ei lahenda asju, vahendus; ja kui see ei õnnestu, siis ja ainult siis läheb see siduvale vahekohtule või kohtuvaidlusele. Vahendus annab tulemuse, et frantsiisiandjad ja nende frantsiisiandjad on otsinud põlvkonda: ratsionaalsed, taskukohased ja paindlikud vahendid vaidluste lahendamiseks - ja ärisuhted on, kui üldse võimalik, salvestatud.


Andrew Caffey on üks riigi juhtivaid frantsiisiõiguse spetsialiste ja ta esindab frantsiisivõtjaid kogu Ameerika Ühendriikides. Caffey oli rahvusvahelise frantsiisiliidu, frantsiisifoorumi ABA juhatuse ja frantsiisifoorumi ABA juhatuse liige. Ta on ka Marylandi ja Columbia linnaosa baari liige ning American Arbitration Association'i neutraalsete paneelide liige. Caffey on ilmunud arvukates frantsiisiprogrammides ning on sageli esineja ja autor frantsiisi- ja ärivõimaluste reguleerimise teemadel.

Vahendus on vahend, mida tuleks sagedamini kasutada frantsiisivaidluste lahendamiseks. Kui vaidluse alguses rakendatakse - enne kohtunike osalemist ja alustades suhete lammutamist - on vahendus parim lootus resolutsioonile, mis säilitab väärtuse, mida frantsiisiandjad ja frantsiisiandjad oma jätkuvates ärisuhetes loovad.

Vahendus on professionaalselt toetatud läbirääkimised. See on mittesiduv, mis erineb põhimõtteliselt vahekohtumenetlusest ja kohtuvaidlustest. Kui pooled läbivad vahendusprotsessi ja ei lahenda probleemi, mõlemad pooled jalutavad. Ei ole otsust, ei kohtuotsust, faktide tuvastamist ega seaduse kohaldamist. Vahendus on läbirääkimised neutraalse spetsialisti juuresolekul, keegi, kes on koolitatud tundlike protsesside leidmisel ühiste aluste leidmisel, käsitledes äriküsimusi, kuulates hirme ja isikliku vaenulikkuse väljendusi ning pöördudes ühiste huvide poole. Hea vahendaja toob kaasa mitte ainult vahendusprotsessi, vaid ka frantsiisiandjate ja frantsiisivõtjate äritegevuse.

Vahendus on ideaalne vahend frantsiisisuhete vaidluste lahendamiseks mõnedel põhjustel. Frantsiisiandjal ja frantsiisivõtjal on tugevad vastastikused ärihuvid, mida nad toovad kaasa. Nad liidetakse äri hipiga: nad tegutsevad sama kaubamärgi all ja kasutavad samu ärisüsteeme. Mõlemad pooled on teinud suuri investeeringuid oma jätkuvatesse suhetesse; tihti on frantsiisivõtjal liinil eluaegne kokkuhoid. Mingil hetkel mitte kaugesse minevikku, mitte erinevalt abielust, lubasid mõlemad pooled oma pühendumust pikaajalistele suhetele. Nende vaidlus esineb tavaliselt frantsiisi juhtivate dokumentide kitsendavas kontekstis: frantsiisileping ja vähemal määral frantsiisi avalikustamise dokument. Vahendus võib aidata mõlemal poolel leida oma ühine pühendumine frantsiisile, ilma et nad leiaksid süüd, süüdistades või hinnates kahju. Erinevalt vahekohtumenetlusest ja kohtuvaidlustest ei vähendata vaidlusi kunstlikult rahakahjustustele ning see ei allu petturitele ja pettusele ning pahausksele, mis on vahekohtu ja kohtuvaidluste standardhinnad.

Vahendus annab vaidluse mõlemale poolele võimaluse olla ära kuulatud ja arutada oma vastastikust probleemi, enne kui langetatakse kallim ja sageli destruktiivne tee vahekohtumenetluses või kohtuvaidlustes. Teise osapoole vastu astumise ja kuulmise võime on erakordne ja seda tuleb vaadelda tegevuses, mida tuleb uskuda. Vahendus on töötanud nii paljudes keerulistes vaidlustes; minu praktikas olen näinud, et see õnnestub kõigi koefitsientide vastu ja üllatab kõiki asjatundjaid.

Üha enam frantsiisikokkuleppeid nähakse ette mitmeastmeline lähenemisviis frantsiisipere vaidluste lahendamiseks: esiteks, näost-näkku läbirääkimised; kui see ei lahenda asju, vahendus; ja kui see ei õnnestu, siis ja ainult siis läheb see siduvale vahekohtule või kohtuvaidlusele. Vahendus annab tulemuse, et frantsiisiandjad ja nende frantsiisiandjad on otsinud põlvkonda: ratsionaalsed, taskukohased ja paindlikud vahendid vaidluste lahendamiseks - ja ärisuhted on, kui üldse võimalik, salvestatud.


Andrew Caffey on üks riigi juhtivaid frantsiisiõiguse spetsialiste ja ta esindab frantsiisivõtjaid kogu Ameerika Ühendriikides. Caffey oli rahvusvahelise frantsiisiliidu, frantsiisifoorumi ABA juhatuse ja frantsiisifoorumi ABA juhatuse liige. Ta on ka Marylandi ja Columbia linnaosa baari liige ning American Arbitration Association'i neutraalsete paneelide liige. Caffey on ilmunud arvukates frantsiisiprogrammides ning on sageli esineja ja autor frantsiisi- ja ärivõimaluste reguleerimise teemadel.

Vahendus on vahend, mida tuleks sagedamini kasutada frantsiisivaidluste lahendamiseks. Kui vaidluse alguses rakendatakse - enne kohtunike osalemist ja alustades suhete lammutamist - on vahendus parim lootus resolutsioonile, mis säilitab väärtuse, mida frantsiisiandjad ja frantsiisiandjad oma jätkuvates ärisuhetes loovad.

Vahendus on professionaalselt toetatud läbirääkimised. See on mittesiduv, mis erineb põhimõtteliselt vahekohtumenetlusest ja kohtuvaidlustest. Kui pooled läbivad vahendusprotsessi ja ei lahenda probleemi, mõlemad pooled jalutavad. Ei ole otsust, ei kohtuotsust, faktide tuvastamist ega seaduse kohaldamist. Vahendus on läbirääkimised neutraalse spetsialisti juuresolekul, keegi, kes on koolitatud tundlike protsesside leidmisel ühiste aluste leidmisel, käsitledes äriküsimusi, kuulates hirme ja isikliku vaenulikkuse väljendusi ning pöördudes ühiste huvide poole. Hea vahendaja toob kaasa mitte ainult vahendusprotsessi, vaid ka frantsiisiandjate ja frantsiisivõtjate äritegevuse.

Vahendus on ideaalne vahend frantsiisisuhete vaidluste lahendamiseks mõnedel põhjustel. Frantsiisiandjal ja frantsiisivõtjal on tugevad vastastikused ärihuvid, mida nad toovad kaasa. Nad liidetakse äri hipiga: nad tegutsevad sama kaubamärgi all ja kasutavad samu ärisüsteeme. Mõlemad pooled on teinud suuri investeeringuid oma jätkuvatesse suhetesse; tihti on frantsiisivõtjal liinil eluaegne kokkuhoid. Mingil hetkel mitte kaugesse minevikku, mitte erinevalt abielust, lubasid mõlemad pooled oma pühendumust pikaajalistele suhetele. Nende vaidlus esineb tavaliselt frantsiisi juhtivate dokumentide kitsendavas kontekstis: frantsiisileping ja vähemal määral frantsiisi avalikustamise dokument. Vahendus võib aidata mõlemal poolel leida oma ühine pühendumine frantsiisile, ilma et nad leiaksid süüd, süüdistades või hinnates kahju. Erinevalt vahekohtumenetlusest ja kohtuvaidlustest ei vähendata vaidlusi kunstlikult rahakahjustustele ning see ei allu petturitele ja pettusele ning pahausksele, mis on vahekohtu ja kohtuvaidluste standardhinnad.

Vahendus annab vaidluse mõlemale poolele võimaluse olla ära kuulatud ja arutada oma vastastikust probleemi, enne kui langetatakse kallim ja sageli destruktiivne tee vahekohtumenetluses või kohtuvaidlustes. Teise osapoole vastu astumise ja kuulmise võime on erakordne ja seda tuleb vaadelda tegevuses, mida tuleb uskuda. Vahendus on töötanud nii paljudes keerulistes vaidlustes; minu praktikas olen näinud, et see õnnestub kõigi koefitsientide vastu ja üllatab kõiki asjatundjaid.

Üha enam frantsiisikokkuleppeid nähakse ette mitmeastmeline lähenemisviis frantsiisipere vaidluste lahendamiseks: esiteks, näost-näkku läbirääkimised; kui see ei lahenda asju, vahendus; ja kui see ei õnnestu, siis ja ainult siis läheb see siduvale vahekohtule või kohtuvaidlusele. Vahendus annab tulemuse, et frantsiisiandjad ja nende frantsiisiandjad on otsinud põlvkonda: ratsionaalsed, taskukohased ja paindlikud vahendid vaidluste lahendamiseks - ja ärisuhted on, kui üldse võimalik, salvestatud.


Andrew Caffey on üks riigi juhtivaid frantsiisiõiguse spetsialiste ja ta esindab frantsiisivõtjaid kogu Ameerika Ühendriikides. Caffey oli rahvusvahelise frantsiisiliidu, frantsiisifoorumi ABA juhatuse ja frantsiisifoorumi ABA juhatuse liige. Ta on ka Marylandi ja Columbia linnaosa baari liige ning American Arbitration Association'i neutraalsete paneelide liige. Caffey on ilmunud arvukates frantsiisiprogrammides ning on sageli esineja ja autor frantsiisi- ja ärivõimaluste reguleerimise teemadel.


Video:


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com