Müügijuhtimine - ühise vaimse mudeli loomine

{h1}

Organisatsiooni nägemus on juhtiv pilt edusammudest, mis on kujunenud tohutu eesmärgina. See on sõnastus, mis kujutab endast organisatsiooni sihtkoha pilti. Tugev nägemus venitab ootusi, püüdlusi ja jõudlust. Ilma selle võimsa, atraktiivse, väärtusliku nägemuseta, miks vaeva?

Müügijuhtimine - ühise vaimse mudeli loomine: nende

Müügijuhi roll on tõlkida organisatsiooni nägemus, missioon ja väärtused mõttekasse konteksti, mida müügimeeskonnad võivad seostada ja tunnevad end elevil. Kui see on saavutatud, on Müügijuht loonud jagatud vaimse mudeli müügimeeskonna. See muudab tavalise müügimeeskonna kõrgelt toimivaks.

Selguse huvides on siin lühikirjeldus järgmistest terminitest:

Organisatsiooni nägemus on juhtiv pilt edusammudest, mis on kujunenud tohutu eesmärgina. See on sõnastus, mis kujutab endast organisatsiooni sihtkoha pilti. Tugev nägemus venitab ootusi, püüdlusi ja jõudlust. Ilma selle võimsa, atraktiivse, väärtusliku nägemuseta, miks vaeva?

Missiooni avaldus edastab organisatsiooni olemuse oma sidusrühmadele ja klientidele ning organisatsiooni missiooni selgesti teatamata ja edastamata jätmine võib kahjustada selle eesmärki. Nagu Lewis Caroll Alice in Wonderlandis asuva Cheshire Cat'i sõnade järgi ütleb: "Kui te ei tea, kuhu te lähete, ei ole see oluline, kuhu te lähete.
Juhtpõhimõtted tulenevad missiooni kirjeldusest, mille eesmärk on teavitada või kujundada kõiki hilisemaid otsuseid, mis annab ka normatiivsed kriteeriumid, mis võimaldavad poliitikakujundajatel poliitilisi sekkumisi ja tegevusi vastu võtta, tagasi lükata või muuta. Need on juhtivad ideed, mida organisatsiooni tööjõud on sõnastanud, mõistnud ja toetanud.

Väärtused on uskumused, mida organisatsiooni tööjõud ühiselt hoiavad ja püüavad ellu viia. Väärtused juhivad nende tegevust ja vastuvõetud otsuseid. Ideaalis on inimese isiklikud väärtused vastavuses organisatsiooni räägitud ja väljendamata väärtustega. Koostades organisatsiooni väärtuste kirjaliku avalduse, on üksikisikutel võimalus anda oma panus nende väärtuste liigendamisse, samuti hinnata, kui hästi nende isiklikud väärtused ja motivatsioon vastavad organisatsiooni omadele.

The Inimkapitali arendamise mudel, mis on loodud Krauthammer Internationali poolt, on loogiline protsess, mis võib võtta tippjuhtimise kontseptsioone ja tõlkida need kontekstiks, millel on reaalne tähendus kõikidele töötajatele.

Selle mudeli elluviimise võti on vastata järgmistele küsimustele:

• Kas minu meeskond mõistab organisatsiooni nägemust ja kuidas nende roll organisatsiooni selle saavutamisele lähemale toob?
• Kuidas saab minu müügimeeskond tõlkida organisatsiooni missiooni nende jaoks oluliseks?
• Kuidas mõjutavad organisatsiooni juhtpõhimõtted müügipersonali igapäevaseid kohustusi?
• Millised organisatsiooni väärtused on minu müügimeeskonnaga seotud?
• Kuidas saaksime neid väärtusi tõlgendada nii, et need muutuksid iga müügipersonali jaoks kaalukaks?

Tõhus müügimeeskond mõistab võimalikult suures ulatuses oma meeskonna töö suurt pilti ja konteksti. See hõlmab nende töö asjakohasuse mõistmist ja seda, kuidas see mõjutab teiste tõhusust ja meeskonna üldist tööd. Liiga tihti palutakse müügitöötajatel töötada tegevusega, ilma et neile öeldakse, kuidas nende roll aitab kaasa organisatsiooni visioonile, palju vähem, kuidas nende jõupingutused mõjutavad teiste võimet oma tööd teha. Organisatsiooni nägemuse mõistmine edendab koostööd, suurendab pühendumist ja parandab kvaliteeti.

Tõhus meeskond teeb koostööd ja on teadlik üksteisest sõltuvusest. Koostöö ja kindel üksteisest sõltuvustunne meeskonnas vähendavad süüdistamist ja stimuleerivad õppimis- ja täiustamisvõimalusi. Ilma vastutuse ja tasu vastastikuse sõltuvuse tundeta võivad tekkida süüdistused, mis nõrgendavad kiiresti meeskonna tõhusust ja moraali.

Viimased uudised: Müüjad: me tahame sinult kuulda!

HowToMintMoney soovib luua müügitööstusele parima reitingu.

Võtke meie küsitlus, et öelda meile, millist hinne on kõige väärtuslikum. Täname!

Müügijuhtimine - ühise vaimse mudeli loomine: ühise

Müügijuhi roll on tõlkida organisatsiooni nägemus, missioon ja väärtused mõttekasse konteksti, mida müügimeeskonnad võivad seostada ja tunnevad end elevil. Kui see on saavutatud, on Müügijuht loonud jagatud vaimse mudeli müügimeeskonna. See muudab tavalise müügimeeskonna kõrgelt toimivaks.

Selguse huvides on siin lühikirjeldus järgmistest terminitest:

Organisatsiooni nägemus on juhtiv pilt edusammudest, mis on kujunenud tohutu eesmärgina. See on sõnastus, mis kujutab endast organisatsiooni sihtkoha pilti. Tugev nägemus venitab ootusi, püüdlusi ja jõudlust. Ilma selle võimsa, atraktiivse, väärtusliku nägemuseta, miks vaeva?

Missiooni avaldus edastab organisatsiooni olemuse oma sidusrühmadele ja klientidele ning organisatsiooni missiooni selgesti teatamata ja edastamata jätmine võib kahjustada selle eesmärki. Nagu Lewis Caroll, Cheshire Cat'i sõnade kaudu Alice Wonderlandis ütleb: „Kui te ei tea, kuhu te lähete, ei ole see oluline, kuhu te lähete.
Juhtpõhimõtted tulenevad missiooni kirjeldusest, mille eesmärk on teavitada või kujundada kõiki hilisemaid otsuseid, mis annab ka normatiivsed kriteeriumid, mis võimaldavad poliitikakujundajatel poliitilisi sekkumisi ja tegevusi vastu võtta, tagasi lükata või muuta. Need on juhtivad ideed, mida organisatsiooni tööjõud on sõnastanud, mõistnud ja toetanud.

Väärtused on uskumused, mida organisatsiooni tööjõud ühiselt hoiavad ja püüavad ellu viia. Väärtused juhivad nende tegevust ja vastuvõetud otsuseid. Ideaalis on inimese isiklikud väärtused vastavuses organisatsiooni räägitud ja väljendamata väärtustega. Koostades organisatsiooni väärtuste kirjaliku avalduse, on üksikisikutel võimalus anda oma panus nende väärtuste liigendamisse, samuti hinnata, kui hästi nende isiklikud väärtused ja motivatsioon vastavad organisatsiooni omadele.

The Inimkapitali arendamise mudel, mis on loodud Krauthammer Internationali poolt, on loogiline protsess, mis võib võtta tippjuhtimise kontseptsioone ja tõlkida need kontekstiks, millel on reaalne tähendus kõikidele töötajatele.

Selle mudeli elluviimise võti on vastata järgmistele küsimustele:

• Kas minu meeskond mõistab organisatsiooni nägemust ja kuidas nende roll organisatsiooni selle saavutamisele lähemale toob?
• Kuidas saab minu müügimeeskond tõlkida organisatsiooni missiooni nende jaoks oluliseks?
• Kuidas mõjutavad organisatsiooni juhtpõhimõtted müügipersonali igapäevaseid kohustusi?
• Millised organisatsiooni väärtused on minu müügimeeskonnaga seotud?
• Kuidas saaksime neid väärtusi tõlgendada nii, et need muutuksid iga müügipersonali jaoks kaalukaks?

Tõhus müügimeeskond mõistab võimalikult suures ulatuses oma meeskonna töö suurt pilti ja konteksti. See hõlmab nende töö asjakohasuse mõistmist ja seda, kuidas see mõjutab teiste tõhusust ja meeskonna üldist tööd. Liiga tihti palutakse müügitöötajatel töötada tegevusega, ilma et neile öeldakse, kuidas nende roll aitab kaasa organisatsiooni visioonile, palju vähem, kuidas nende jõupingutused mõjutavad teiste võimet oma tööd teha. Organisatsiooni nägemuse mõistmine edendab koostööd, suurendab pühendumist ja parandab kvaliteeti.

Tõhus meeskond teeb koostööd ja on teadlik üksteisest sõltuvusest. Koostöö ja kindel üksteisest sõltuvustunne meeskonnas vähendavad süüdistamist ja stimuleerivad õppimis- ja täiustamisvõimalusi. Ilma vastutuse ja tasu vastastikuse sõltuvuse tundeta võivad tekkida süüdistused, mis nõrgendavad kiiresti meeskonna tõhusust ja moraali.

Viimased uudised: Müüjad: me tahame sinult kuulda!

HowToMintMoney soovib luua müügitööstusele parima reitingu.

Võtke meie küsitlus, et öelda meile, millist hinne on kõige väärtuslikum. Täname!

Müügijuhtimine - ühise vaimse mudeli loomine: müügijuhtimine

Müügijuhi roll on tõlkida organisatsiooni nägemus, missioon ja väärtused mõttekasse konteksti, mida müügimeeskonnad võivad seostada ja tunnevad end elevil. Kui see on saavutatud, on Müügijuht loonud jagatud vaimse mudeli müügimeeskonna. See muudab tavalise müügimeeskonna kõrgelt toimivaks.

Selguse huvides on siin lühikirjeldus järgmistest terminitest:

Organisatsiooni nägemus on juhtiv pilt edusammudest, mis on kujunenud tohutu eesmärgina. See on sõnastus, mis kujutab endast organisatsiooni sihtkoha pilti. Tugev nägemus venitab ootusi, püüdlusi ja jõudlust. Ilma selle võimsa, atraktiivse, väärtusliku nägemuseta, miks vaeva?

Missiooni avaldus edastab organisatsiooni olemuse oma sidusrühmadele ja klientidele ning organisatsiooni missiooni selgesti teatamata ja edastamata jätmine võib kahjustada selle eesmärki. Nagu Lewis Caroll, Cheshire Cat'i sõnade kaudu Alice Wonderlandis ütleb: „Kui te ei tea, kuhu te lähete, ei ole see oluline, kuhu te lähete.
Juhtpõhimõtted tulenevad missiooni kirjeldusest, mille eesmärk on teavitada või kujundada kõiki hilisemaid otsuseid, mis annab ka normatiivsed kriteeriumid, mis võimaldavad poliitikakujundajatel poliitilisi sekkumisi ja tegevusi vastu võtta, tagasi lükata või muuta. Need on juhtivad ideed, mida organisatsiooni tööjõud on sõnastanud, mõistnud ja toetanud.

Väärtused on uskumused, mida organisatsiooni tööjõud ühiselt hoiavad ja püüavad ellu viia. Väärtused juhivad nende tegevust ja vastuvõetud otsuseid. Ideaalis on inimese isiklikud väärtused vastavuses organisatsiooni räägitud ja väljendamata väärtustega. Koostades organisatsiooni väärtuste kirjaliku avalduse, on üksikisikutel võimalus anda oma panus nende väärtuste liigendamisse, samuti hinnata, kui hästi nende isiklikud väärtused ja motivatsioon vastavad organisatsiooni omadele.

The Inimkapitali arendamise mudel, mis on loodud Krauthammer Internationali poolt, on loogiline protsess, mis võib võtta tippjuhtimise kontseptsioone ja tõlkida need kontekstiks, millel on reaalne tähendus kõikidele töötajatele.

Selle mudeli elluviimise võti on vastata järgmistele küsimustele:

• Kas minu meeskond mõistab organisatsiooni nägemust ja kuidas nende roll organisatsiooni selle saavutamisele lähemale toob?
• Kuidas saab minu müügimeeskond tõlkida organisatsiooni missiooni nende jaoks oluliseks?
• Kuidas mõjutavad organisatsiooni juhtpõhimõtted müügipersonali igapäevaseid kohustusi?
• Millised organisatsiooni väärtused on minu müügimeeskonnaga seotud?
• Kuidas saaksime neid väärtusi tõlgendada nii, et need muutuksid iga müügipersonali jaoks kaalukaks?

Tõhus müügimeeskond mõistab võimalikult suures ulatuses oma meeskonna töö suurt pilti ja konteksti. See hõlmab nende töö asjakohasuse mõistmist ja seda, kuidas see mõjutab teiste tõhusust ja meeskonna üldist tööd. Liiga tihti palutakse müügitöötajatel töötada tegevusega, ilma et neile öeldakse, kuidas nende roll aitab kaasa organisatsiooni visioonile, palju vähem, kuidas nende jõupingutused mõjutavad teiste võimet oma tööd teha. Organisatsiooni nägemuse mõistmine edendab koostööd, suurendab pühendumist ja parandab kvaliteeti.

Tõhus meeskond teeb koostööd ja on teadlik üksteisest sõltuvusest. Koostöö ja kindel üksteisest sõltuvustunne meeskonnas vähendavad süüdistamist ja stimuleerivad õppimis- ja täiustamisvõimalusi. Ilma vastutuse ja tasu vastastikuse sõltuvuse tundeta võivad tekkida süüdistused, mis nõrgendavad kiiresti meeskonna tõhusust ja moraali.

Viimased uudised: Müüjad: me tahame sinult kuulda!

HowToMintMoney soovib luua müügitööstusele parima reitingu.

Võtke meie küsitlus, et öelda meile, millist hinne on kõige väärtuslikum. Täname!


Video:


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com