SBA Patriot Express laenud - SBA laenuprogramm sõjalistele veteranidele

{h1}

2007. Aasta mais lõi väikeettevõtete administratsioon patriot express programmi, mille eesmärk on aidata usa sõjaväelaste veteranidel ja teatud seotud isikutel saada laene, mis võimaldavad veteranidel, nende praegustel abikaasadel ja veteranide leskidel pääseda kapitali, mis on vajalik alustamiseks, ostmiseks või laiendamiseks olemasolevaid ettevõtteid.

SBA Patriot Expressi laenuprogramm on pilootprogramm, mida SBA pakub teatud sõjaväe sidusrühmadele seni, kuni neil on 51% või rohkem ettevõttest. Sellel on mitmeid atraktiivseid omadusi olemasoleva ettevõtte alustamiseks, laiendamiseks või ostmiseks. SBA andmete kohaselt ei ole tänaseks palju nõudmisi Patriot Expressi laenude järele, kuid põhjendus on ebaselge. SBA on pühendunud kohtuprotsessi jätkamisele kuni 2010. aasta lõpuni.

Enamikku SBA 7 (a) menetlustest kohaldatakse Patriot Expressi laenude suhtes, mille esmane erand on sõjalise kuuluvuse nõue.

SBA dokumentatsiooni kohaselt on laenuvõtja abikõlblikkus (mida laenuandjad peavad dokumenteerima) ainult ettevõtetele, kes vastavad SBA tavapärastele abikõlblikkusnõuetele ja mis on 51% või rohkem omandis üksikisikust või üksikisikutest ühes või mitmes järgmistest rühmadest:  1. Veteranid (va ebaõiglaselt tühjad).

  2. Teenuste puudega veteranid.

  3. Active Duty sõjaväeteenistuse liige, kes osaleb sõjalise üleminekuabi programmis (TAP), mis on kohaldatav potentsiaalsetele pensionäridele 24 kuu jooksul pärast lahkumist ja Active Duty liikmete vabastamisest 12 kuu jooksul pärast heakskiidu andmist.

  4. Reservväelased ja rahvusvalve liikmed.

  5. Ülalmainitud abikaasa, teenistusliikme leskja abikaasa, kes suri teenistuses olles, või teenistusega seotud puudega surnud veterani abikaasa.

Programm lubab sujuvamat dokumentatsiooni ja töötlemist sarnaselt SBA Express programmiga ning annab laenuandjale 75% -lt 85% -list laenutagatist, mis on SBA Express programmi tunnuseks.

Praegune pilootprogramm piirab kogu laenu suurust 500 000 dollarini. Lisaks on SBA piiranud pilootide käigus nende suurte laenude arvu 2 000-le. Laenude puhul, mille suurus on 350 000 dollarit või vähem, on SBA-l laenuandja jaoks vähem ranged nõuded. Vähem kui 350 000 dollari laenude arv ei ole piiratud.

Paljud praegused SBA laenuandjad on samuti volitatud tegema Patriot Expressi laene. Kuigi dokumentatsioon on väiksem kui 7 (a) laenu puhul, võib laenuandja siiski nõuda pakendustasu.

Muud tasud on algustasu ja laenutagatise tasu. Maksimaalsed intressimäärad, mida laenu võtjad on võtnud, on sarnased 7 (a) programmi omaga, kusjuures väiksemad Patriot Expressi laenud on veidi kõrgemad. Patriot Expressi laenude puhul (erinevalt SBAExpressi laenudest) kehtivad standard 7 (a) intressimäära piirangud: laenuandja võib tasuda kuni 2,25 protsenti Prime intressimäärast alla seitsme aasta pikkuste tähtaegade ja 2,75 protsendi võrra Prime eest seitsme aasta või pikema tähtajaga.

Sellel programmil on märkimisväärne väärtus ja see võib aidata sõjaväelastel veteranidel, nende abikaasadel ja lesedel jätkata unistust ettevõtte omandamise kohta, kui neil muidu ei oleks kapitali.


Sam Thacker on Austin Texas'i ärirahanduse lahenduste partner.
Te võite võtta ühendust Samiga otse aadressil [email protected]
või järgige teda Twitteris: SMBfinance

EXTRA: Kui teil on Samile küsimusi ärirahastamise, krediidituru ja sarnaste küsimuste kohta, palun emaili saatma. Teie küsimused salvestatakse ja Sam vastab kõige paremini tema küsimustele Küsi ekspertilt podcast-show.

SBA Patriot Expressi laenuprogramm on pilootprogramm, mida SBA pakub teatud sõjaväe sidusrühmadele seni, kuni neil on 51% või rohkem ettevõttest. Sellel on mitmeid atraktiivseid omadusi olemasoleva ettevõtte alustamiseks, laiendamiseks või ostmiseks. SBA andmete kohaselt ei ole tänaseks palju nõudmisi Patriot Expressi laenude järele, kuid põhjendus on ebaselge. SBA on pühendunud kohtuprotsessi jätkamisele kuni 2010. aasta lõpuni.

Enamikku SBA 7 (a) menetlustest kohaldatakse Patriot Expressi laenude suhtes, mille esmane erand on sõjalise kuuluvuse nõue.

SBA dokumentatsiooni kohaselt on laenuvõtja abikõlblikkus (mida laenuandjad peavad dokumenteerima) ainult ettevõtetele, kes vastavad SBA tavapärastele abikõlblikkusnõuetele ja mis on 51% või rohkem omandis üksikisikust või üksikisikutest ühes või mitmes järgmistest rühmadest:  1. Veteranid (va ebaõiglaselt tühjad).

  2. Teenuste puudega veteranid.

  3. Active Duty sõjaväeteenistuse liige, kes osaleb sõjalise üleminekuabi programmis (TAP), mis on kohaldatav potentsiaalsetele pensionäridele 24 kuu jooksul pärast lahkumist ja Active Duty liikmete vabastamisest 12 kuu jooksul pärast heakskiidu andmist.

  4. Reservväelased ja rahvusvalve liikmed.

  5. Ülalmainitud abikaasa, teenistusliikme leskja abikaasa, kes suri teenistuses olles, või teenistusega seotud puudega surnud veterani abikaasa.

Programm lubab sujuvamat dokumentatsiooni ja töötlemist sarnaselt SBA Express programmiga ning annab laenuandjale 75% -lt 85% -list laenutagatist, mis on SBA Express programmi tunnuseks.

Praegune pilootprogramm piirab kogu laenu suurust 500 000 dollarini. Lisaks on SBA piiranud pilootide käigus nende suurte laenude arvu 2 000-le. Laenude puhul, mille suurus on 350 000 dollarit või vähem, on SBA-l laenuandja jaoks vähem ranged nõuded. Vähem kui 350 000 dollari laenude arv ei ole piiratud.

Paljud praegused SBA laenuandjad on samuti volitatud tegema Patriot Expressi laene. Kuigi dokumentatsioon on väiksem kui 7 (a) laenu puhul, võib laenuandja siiski nõuda pakendustasu.

Muud tasud on algustasu ja laenutagatise tasu. Maksimaalsed intressimäärad, mida laenu võtjad on võtnud, on sarnased 7 (a) programmi omaga, kusjuures väiksemad Patriot Expressi laenud on veidi kõrgemad. Patriot Expressi laenude puhul (erinevalt SBAExpressi laenudest) kehtivad standard 7 (a) intressimäära piirangud: laenuandja võib tasuda kuni 2,25 protsenti Prime intressimäärast alla seitsme aasta pikkuste tähtaegade ja 2,75 protsendi võrra Prime eest seitsme aasta või pikema tähtajaga.

Sellel programmil on märkimisväärne väärtus ja see võib aidata sõjaväelastel veteranidel, nende abikaasadel ja lesedel jätkata unistust ettevõtte omandamise kohta, kui neil muidu ei oleks kapitali.


Sam Thacker on Austin Texas põhinev partner Business Finance Solutions.
Te võite võtta ühendust Samiga otse aadressil: [email protected]
või järgige teda Twitteris: SMBfinance

EXTRA: Kui teil on Samile küsimusi ärirahastamise, krediidituru ja sarnaste küsimuste kohta, palun emaili saatma. Teie küsimused salvestatakse ja Sam vastab kõige paremini tema küsimustele Küsi ekspertilt podcast-show.

SBA Patriot Expressi laenuprogramm on pilootprogramm, mida SBA pakub teatud sõjaväe sidusrühmadele seni, kuni neil on 51% või rohkem ettevõttest. Sellel on mitmeid atraktiivseid omadusi olemasoleva ettevõtte alustamiseks, laiendamiseks või ostmiseks. SBA andmete kohaselt ei ole tänaseks palju nõudmisi Patriot Expressi laenude järele, kuid põhjendus on ebaselge. SBA on pühendunud kohtuprotsessi jätkamisele kuni 2010. aasta lõpuni.

Enamikku SBA 7 (a) menetlustest kohaldatakse Patriot Expressi laenude suhtes, mille esmane erand on sõjalise kuuluvuse nõue.

SBA dokumentatsiooni kohaselt on laenuvõtja abikõlblikkus (mida laenuandjad peavad dokumenteerima) ainult ettevõtetele, kes vastavad SBA tavapärastele abikõlblikkusnõuetele ja mis on 51% või rohkem omandis üksikisikust või üksikisikutest ühes või mitmes järgmistest rühmadest:  1. Veteranid (va ebaõiglaselt tühjad).

  2. Teenuste puudega veteranid.

  3. Active Duty sõjaväeteenistuse liige, kes osaleb sõjalise üleminekuabi programmis (TAP), mis on kohaldatav potentsiaalsetele pensionäridele 24 kuu jooksul pärast lahkumist ja Active Duty liikmete vabastamisest 12 kuu jooksul pärast heakskiidu andmist.

  4. Reservväelased ja rahvusvalve liikmed.

  5. Ülalmainitud abikaasa, teenistusliikme leskja abikaasa, kes suri teenistuses olles, või teenistusega seotud puudega surnud veterani abikaasa.

Programm lubab sujuvamat dokumentatsiooni ja töötlemist sarnaselt SBA Express programmiga ning annab laenuandjale 75% -lt 85% -list laenutagatist, mis on SBA Express programmi tunnuseks.

Praegune pilootprogramm piirab kogu laenu suurust 500 000 dollarini. Lisaks on SBA piiranud pilootide käigus nende suurte laenude arvu 2 000-le. Laenude puhul, mille suurus on 350 000 dollarit või vähem, on SBA-l laenuandja jaoks vähem ranged nõuded. Vähem kui 350 000 dollari laenude arv ei ole piiratud.

Paljud praegused SBA laenuandjad on samuti volitatud tegema Patriot Expressi laene. Kuigi dokumentatsioon on väiksem kui 7 (a) laenu puhul, võib laenuandja siiski nõuda pakendustasu.

Muud tasud on algustasu ja laenutagatise tasu. Maksimaalsed intressimäärad, mida laenu võtjad on võtnud, on sarnased 7 (a) programmi omaga, kusjuures väiksemad Patriot Expressi laenud on veidi kõrgemad. Patriot Expressi laenude puhul (erinevalt SBAExpressi laenudest) kehtivad standard 7 (a) intressimäära piirangud: laenuandja võib tasuda kuni 2,25 protsenti Prime intressimäärast alla seitsme aasta pikkuste tähtaegade ja 2,75 protsendi võrra Prime eest seitsme aasta või pikema tähtajaga.

Sellel programmil on märkimisväärne väärtus ja see võib aidata sõjaväelastel veteranidel, nende abikaasadel ja lesedel jätkata unistust ettevõtte omandamise kohta, kui neil muidu ei oleks kapitali.


Sam Thacker on Austin Texas põhinev partner Business Finance Solutions.
Te võite võtta ühendust Samiga otse aadressil: [email protected]
või järgige teda Twitteris: SMBfinance

EXTRA: Kui teil on Samile küsimusi ärirahastamise, krediidituru ja sarnaste küsimuste kohta, palun emaili saatma. Teie küsimused salvestatakse ja Sam vastab kõige paremini tema küsimustele Küsi ekspertilt podcast-show.


Video:


Et.HowToMintMoney.com
Kõik Õigused Reserveeritud!
Kordusprint Materjale On Võimalik Viidates Allikale - Veebileht: Et.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Et.HowToMintMoney.com